Data-scepticisme

Wat vertellen data wel, en wat zeggen ze niet?  Stellen we data-analyses en visualisaties wel genoeg ter discussie, of zijn we een dergelijke manier van denken over data nog niet gewend?

logo_2_rgbjpgWe vertrouwen graag op de kracht van data. Data maken dingen inzichtelijk en overtuigen veelal beter dan verhalen.  En met de opkomst van goedkope sensor-technologie is er over steeds meer dingen data beschikbaar. Hoewel ik ook graag een verhaal kracht bij zet met mooie gegevens en gek ben op visualisaties, vraag ik me ook af waar data hun autoriteit vandaan halen. En of we er soms niet te makkelijk op vertrouwen. Daarom wil ik er hier een kritisch verhaal over te vertellen, want data zelf vertellen niet altijd het hele verhaal. Lees verder op het blog Data denkers – van Jelte Timmer en Linda Kool (Rathenau Instituut)